kvetina
kvetina
kvetina
kvetina
kvetina
kvetina

Formulář

listecky

Vyplňte formulář.Kontaktní údaje


 
 

Základní informace o Vás


       

Doplňující informace o životosprávě


 
 
   Doplňte prosím: 2 + 7 = 

Ochrana osobních údajů


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Souhlas je udělován zpracovateli údajů:
Provozovatelem je Ivana Malá Pfeiferová, Žalhostice 3, 411 01 Žalhostice, IČ: 88692833 vedená jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Rozsah zpracování:
Zákazník souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů ze strany zpracovatele údajů:
a) identifikační a adresné údaje: jméno a příjmení,
b) elektronické kontaktní údaje: email, telefon
c) biometrické údaje: váha, výška, pohlaví, věk
d) zdravotní údaje: krevní skupina, pitný režim, medikace, zdravotní potíže

Účel a doba zpracování:
Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro níže uvedené účely a v níže uvedeném rozsahu:
a) Pro vytvoření a zpracování formuláře za účelem kontaktování s možností další spolupráce.
b) Osobní údaje zákazníka nejsou předávány žádné třetí osobě.
c) Osobní údaje zákazníka jsou odeslány na email provozovatele a po zpracování formuláře jsou automaticky smazány.

Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka:
Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, má právo na jejich výmaz nebo opravu, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat námitku u dozorového úřadu. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Zákazník uživatel prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a souhlasí s ním.

© 2017 Ivana Malá Pfeiferová, výživová poradkyně | vytvořilo Lagarto