Přihlášení Registrace
Vytvoření nového účtu (pouze pro platící zákazníky)


 
 
 

Ochrana osobních údajů


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Souhlas je udělován zpracovateli údajů:
Provozovatelem je Ivana Malá Pfeiferová, Žalhostice 3, 411 01 Žalhostice, IČ: 88692833 vedená jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Rozsah zpracování:
Zákazník souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů ze strany zpracovatele údajů:
a) identifikační a adresné údaje: jméno a příjmení,
b) elektronické kontaktní údaje: email, telefon

Účel a doba zpracování:
Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro níže uvedené účely a v níže uvedeném rozsahu:
a) Pro vytvoření uživatelského účtu na webu a pro přístup do uživatelské sekce.
b) Osobní údaje zákazníka nejsou předávány žádné třetí osobě.
c) Osobní údaje zákazníka jsou uloženy v databázi webu po dobu 2 let, poté budou automaticky smazány.

Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka:
Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, má právo na jejich výmaz nebo opravu, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat námitku u dozorového úřadu. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Zákazník uživatel prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a souhlasí s ním.

© 2017 Ivana Malá Pfeiferová, výživová poradkyně | vytvořilo Lagarto